Tapping with Genius” to prezentacja, rozmowa oraz krótkie warsztaty tappingu, które były publikowane w brytyjskim miesięczniku „Music Maker” na temat Adama Fulary.